Hallitus hylkäämässä YK-prosessissa saadut suositukset translain korjaamiseksi


Suomi on hylkäämässä ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen pettymykseksi YK:n jäsenvaltioiden antamat suositukset translain ja muiden ihmisoikeusongelmien korjaamiseksi. 18 järjestön kannanotossa todetaan, että hallituksen puheet ja teot ovat ristiriidassa.

Suomi oli toukokuussa arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jossa jäsenmaat antoivat Suomelle yhteensä 153 suositusta ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Suomi aikoo hylätä peräti 37 suositusta. Viime kierroksella neljä vuotta sitten Suomi sai 78 suositusta, joista se hylkäsi vain viisi. YK:n ihmisoikeusneuvoston ns. UPR-prosessin tarkoitus on vauhdittaa ihmisoikeuksien toteutumista jäsenmaissa.

”Toivomme, että hallitus ottaa vakavasti kansainvälisen yhteisön vahvat suositukset ja korjaa ihmisoikeuspolitiikkansa suunnan. Raportti YK:n ihmisoikeusneuvostolle tarjoaa tähän hyvän mahdollisuuden”, sanoo Ihmisoikeusliiton Kaari Mattila järjestöjen tiedotteessa.

Useat maat suosittivat Suomelle translain uudistusta, erityisesti sterilisaatio- ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä. Suomi aikoo kuitenkin hylätä suositukset perustelematta.

Useat kansainväliset ihmisoikeusmekanismit ovat kerta toisensa jälkeen todenneet translaissa olevan sterilisaatiovaatimuksen olevan ihmisoikeuksien vastainen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi keväällä 2016 tuomiossa A.P., Garçon ja Nicot vs Ranska, että todistuksen vaatiminen lisääntymiskyvyttömyydestä transihmisten sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä loukkaa Euroopan ihmisoikeusjulistuksen kahdeksatta artiklaa, oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta.

Sterilisaatio- ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä suosittelivat Alankomaat, Australia, Espanja, Irlanti, Kanada, Meksiko, Portugali ja Ruotsi (suositukset 93.46–93.53). Osa jäsenvaltioista suositteli lisäksi Suomelle translain kokonaisvaltaisempaa uudistusta niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuisi itsemäärittelyoikeuteen (Irlanti: suositus 93.53) eikä edellyttäisi lääketieteellistä diagnoosia tai hoitoa (Meksiko: suositus 93.46 ja Ruotsi: suositus 93.50).

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopuminen ei annettujen suositusten valossa riitä, vaan Suomen tulee poistaa translaista kaikki ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmalliset ehdot. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä CEDAW-komitea on aiemmin suositellut Suomelle paitsi sterilisaatiovaatimuksen poistamista, myös sukupuolen juridista tunnustamista ilman, että henkilöä vaaditaan noudattamaan stereotyyppisiä käsityksiä maskuliinisesta tai feminiinisestä ulkonäöstä tai käyttäytymisestä.

Sukupuolen juridista tunnustamista Pohjoismaissa käsitelleessä tilaisuudessa 28.6.2017 silloinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula – joka oli myös tilaisuuden suojelija – nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä kansanedustajat hallituspuolueista toivat esille, että Suomen translaki tulee uudistaa. Hallituspuolueiden puheet ja teot ovat selvästi ristiriitaisia.