Ihmisoikeustoimijat ja -asiantuntijat: Suomen translaki uudistettava pikaisesti


Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii tänään julkistetussa kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translain uudistamisen lähtökohtina tulee olla transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus. Laista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sekä lääketieteellisistä hoitoista juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtoina. Itsemääräämisoikeuden ulottaminen myös alaikäisille tulisi harkita ottaen huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja lapsen etu.

”Tällä hetkellä Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyyttä edelleen edellytetään sukupuolen vahvistamista hakevilta henkilöiltä. Pohjoismaisena suuntana on ollut transihmisten itsemääräämisoikeuden lisääminen ja sukupuolen vahvistamisen helpottaminen. Tähän suuntaan Suomenkin tulisi kehittää lainsäädäntöään”, kannanotossa sanotaan.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan mukaan nykylaissa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta. Suomi on myös saanut useita suosituksia tänä vuonna YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa (UPR-prosessi) translain uudistamiseksi ja jo vuonna 2014 YK:n CEDAW-komitea on suosittanut kyseisen lainsäädännön uudistamista.

Translain uudistamisen puolesta pitkään kampanjaa tehneet Seta ja Trasek vaativat myös translain uudistamisen ottamista pikaisesti hallituksen pöydälle.

“Tällä hetkellä voimassa olevan translain selkein ihmisoikeusongelma on lisääntymiskyvyttömyys, mutta meitä huolestuttaa yhtä lailla translasten ja -nuorten tilanne sekä yleinen sukupuolen patologisointi. Ihmisen ei pitäisi joutua suorittamaan temppurataa todistaakseen sukupuolensa, vaan tämän tulee perustua itsemääräämisoikeuteen”, sanoo Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

”Hallitus sai nyt erittäin selkeän ja painavan viestin ihmisoikeustoimijoilta. Translain uudistusta ei voi enää viivyttää ja uudistus tulee tehdä ihmisoikeudet edellä. Meillä on Suomessa kaikki tarvittava tieto translain uudistamiseksi. Nyt tarvitsemme poliittisilta päättäjiltä rohkeutta korjata räikeä ihmisoikeusloukkaus”, toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto suomeksi ja ruotsiksi: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x177247=5819102

Ihmisoikeusvaltuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä sekä käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita. Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa muodostavat Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution.