I bilden är transmaskulin Tyler som håller text Alla har rätt till sin egen kropp och förandra translag.

Ungdomar har rätt att få definiera sitt eget kön och att få tillgång till den vård de behöver


Under denna vecka har ett flertal artiklar publicerats som handlar om könsmångfald, hur att stöda barn och unga som funderar på sitt kön samt om translagen. Translagskampanjens krav är att translagen förnyas i sin helhet så att den respekterar självbestämmanderätten, som även tillhör minderåriga.

Santeri och Tyler berättar vad de tycker om translagen i kampanjens senaste video!


Undertexter också på svenska!

Enligt en undersökning gjord av Taloustutkimus idag skulle 71 % av finländarna godkänna och stöda sitt barn, om hen berättade att hen är av ett annat kön än det som tilldelats vid födseln. Enligt enkäten hade 17 % berättat att de skulle vara besvikna om deras barn skulle ifrågasätta sitt kön, men de skulle inte visa det åt barnet. Endast fem procent skulle inte godkänna barnets situation. Nästan tusen personer i åldern 15 – 17 intervjuades för studien.

Enligt enkäten Hälsa i skolan identifierar sig upp till fem procent av finska ungdomar som annat än män eller kvinnor. Alla organisationer som jobbar med transfrågan har märkt av trenden: både Seta, Trasek och transpoliklinikerna blir kontaktade allt mer av unga transpersoner, icke-binära och såna, som funderar på sitt kön. Det blir lättare för barn och unga att berätta åt sina föräldrar och närstående om sitt kön ju mer information det finns tillgängligt i samhället.

“Jag får mycket stöd från närstående och vänner, så att jag kan vara mej själv och ingen dömer mig mera. Alla är helt okej med att jag e trans”, säger Santeri, en 17-årig transman.

Att sänka åldersgränsen minskar felkönande

Att ändra translagen är ett steg gentemot att stöda ungas hälsa och rättigheter. Även ungdomar bör ha rätt att bestämma om sitt egna juridiska kön och att få sådan könsbekräftande vård som de upplever sig behöva. Finska ungdomar berättar ofta att de skulle behöva tillgång till hormonblockers, som skjuter upp puberteten. Enligt föreningen för transbarns och -ungas familjer Translasten ja -nuorten perheet ry är det omöjligt att få tag på dessa i Finland.

Enligt Trasek och Seta bör translagens åldersgräns sänkas rejält från 18 år. Traseks linje är att det bör vara möjligt för en 15-åring att själv korrigera sitt juridiska kön, samt att juridisk könskorrigering bör göras möjlig även för yngre barn. Därtill bör de medicinska och juridiska könskorrigeringsprocesserna separeras från varann.

När det juridiska könet motsvarar barnets upplevda kön minskar det felkönanderisken, även om barnet inte fått hormonbehandling eller annan könsförstärkande vård. Translagen just nu tillåter könskorrigering endast inom två juridiska kön. Icke-binära eller icke-specifierade barn behöver också ses och blir bemötta i sitt eget kön, och det kräver andra juridiska förändringar.

“Jag tycker att man borde få bestämma om sitt eget juridiska kön också under 18 år, eftersom det är allas ensak vad de e och vad de upplever sej vara”, säger Santeri.

Vill jag ha barn?

Den nuvarande translagen kräver också att en person som vill korrigera sitt juridiska kön måste uppvisa bevis att hen är steril. Många transunga måste idag vid myndighetens tröskel ännu fundera på om de vill ha barn eller om de väljer translagens sterilitetet och juridiska könskorrigering.

Många internationella och nationella organ har krävt att Finland ger upp sterilitetskravet, senast Finlands Människorättsdelegationen.

“Den finska translagen är diskriminerande, gammalmodig, omotiverad och hemsk. Jag vill int ge upp möjligheten att få egna barn, men jag måste, för att få korrigera mitt kön lagligt”, säger Tyler, 16 år, som definierar sig själv som transmaskulin.