Lääkäri, vetoa päättäjiin translain uudistamiseksi!


Kuuluu kaikille -translakikampanja kutsuu tammi-helmikuun aikana lääketieteen lisensiaatteja allekirjoittamaan vetoomuksen translain uudistamiseksi.

Suomen translaki loukkaa itsemääräämisoikeutta ja oikeutta hyvään hoitoon monella tavalla. Laki pakottaa henkilön todistamaan olevansa steriili, mikä tarkoittaa, että sukupuoltaan korjaavan henkilön on otettava vastaan hormonikorvaushoitoa ja/tai leikkauksia, vaikka hän ei itse niitä toivo. Tämä loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia ja vertautuu kidutukseen.

Nykyisessa translaissa lääketieteellinen prosessi ja juridinen sukupuolen vahvistaminen on siis kytketty toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että käytännössä lääkäri päättää, kuka saa oikean sukupuolimerkinnän passiin. Kuuluu kaikille -translakikampanja ajaa translain kokonaisuudistusta, jossa juridinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettu toisistaan eikä juridisen sukupuolen korjaamisen edellytyksenä ole enää lisääntymiskyvyttömyyttä. Sukupuolen henkilöpapereihin voisi korjata omalla ilmoituksella.

”Lääketieteen ammattilaisten eettinen velvollisuus ja lääkärinvala velvoittavat kunnioittamaan ihmisyyttä ja elämää. Lääkärin ei pidä koskaan osallistua epäinhimilliseen toimintaan tai sen valmisteluun, ja hänen on kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta”, muistuttaa lääketieteen opiskelija ja Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

”Lääkärin velvollisuutena on aktiivisella toiminnallaan edistää ammattikuntansa eettisten velvollisuuksien ja periaatteiden toteutumista.”

Translain kokonaisuudistuksella on laaja yhteiskunnallinen tuki. Ihmisoikeusjärjestöt, kansainväliset ihmisoikeustoimijat, enemmistö poliittisista puolueista, lapsiasian-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut sekä useat transihmisiä hoitavien poliklinikoiden lääkäreistä vaatii translain uudistamista.

”Tällä hetkellä transnuoret joutuvat odottamaan täysi-ikäiseksi saakka, että saavat sukupuoltaan vastaavat henkilöpaperit. Tämä vaikeuttaa niin opiskelua, harrastamista kuin työelämään siirtymistäkin ja on tutkitusti syrjäytymisriski. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen on mahdollistettava myös alaikäisille”.

Allekirjoita vetoomus!

Vetoan lääketieteen ammattilaisena, että

  1. translain kokonaisuudistuksessa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan ja oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ehdoista poistetaan sterilisaatiovaatimus ja lääketieteellinen diagnoosi
  2. sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen
  3. varmistetaan alaikäisille oikeus saada oikeudellinen sukupuolensa vahvistettua
  4. Suomessa tunnustetaan, ettei transsukupuolisuus ole mielenterveyden häiriö ja siirrytään hoitamaan ICD11-luokituksen mukaisesti sukupuoliristiriitaa riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä, iästä tai siitä, pyrkiikö henkilö korjaamaan oikeudellisen sukupuolensa
  5. transihmisten hoitoa säätelevää hoitoasetusta uudistetaan siten, että siinä varmistetaan terveyspalvelujen riittävä resursointi ja alueellinen tasa-arvo.
 

Eikö lomake lataudu? Pääset lomakkeeseen myös tästä.

Lomake on Kerättyjä tietoja käsitellään Setan tietosuojakäytännön mukaisesti.