I bilden är transmaskulin Tyler som håller text Alla har rätt till sin egen kropp och förandra translag.

Translaki nousee vahvasti eduskuntavaaleissa


Eduskuntavaalikampanjointi kiihtyy tulevina viikkoina ja translaki on noussut hienosti vaaliteemaksi. Kuuluu kaikille -kampanjan järjestöt Seta ja Trasek tarjoavat sekä ehdokkaille että äänestäjille ja hallitusohjelmasta neuvotteleville tietoa tavoitteistamme translain kokonaisuudistukseksi.

Setan #sateenkaarikansanedustaja-kampanjassa kansanedustajaehdokkaat ovat voineet sitoutua myös erikseen ajamaan translain kokonaisuudistusta. Sitoutuneista reilusta 350 ehdokkaasta 98 % on kertonut ajavansa translakiuudistusta kampanjan tavoitteiden mukaisesti.

Translaki on esillä myös vaalikoneissa. Allianssin nuorten vaalikoneessa kysytään mielipidettä tuleeko Suomeen tulee säätää ihmisoikeuksiin perustuva translaki: ”Tämä tarkoittaisi, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen perustuisi omalle ilmoitukselle, ei vaatisi lisääntymiskyvyttömyyttä ja olisi mahdollista myös alle 18-vuotiaalle”.

Ylen vaalikoneessa taas kysytään ehdokkaiden kantaa väitteeseen ”Sukupuolen korjaamisen tulee olla mahdollista myös alle 18-vuotiaille”. Ylen väitteessä on mukana lääketieteelliset hoidot. Kysymyksenasettelu voi antaa vaalikoneen täyttäville vääriä mielikuvia siitä, että sukupuolen lääketieteelliseen korjausprosesessiin kuuluvia hormoni- tai leikkaushoitoja edes voitaisiin antaa kaikille alle 18-vuotiaille.

Kristillisdemokraatit ovat ottaneet translain kokonaisuudistuksen vastustamisen keskeiseksi vaaliteemakseen. Eilen Ylellä haastateltu puheenjohtaja Sari Essayah kertoi translain uudistamisen olevan kynnyskysymys hallitusyhteistyölle. Haastattelu poiki vilkasta keskustelua Twitterissä, johon myös ihmisoikeusjärjestöt osallistuivat.

Muut puolueet eivät ole ottaneet kantaa onko translain kokonaisuudistus niille kynnyskysymys. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andesson vetosi viime keväänä muihin puolueisiin, että translain kokonaisuudistuksesta tehtäisiin kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa.

Faktat kuntoon!

Tranlain kokonaisuudistuksesta esitetään julkisuudessa paljon väitteitä. Kampanjamme tarjoaa tietoa niistä muutoksista, joita translakiin tarvitaan sekä tietoa transihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Fakta 1: Translaki säätelee juridista sukupuolen vahvistamista.

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen tarkoittaa sukupuolitiedon muuttamista henkilötietoihin omalla ilmoituksella, kuten Norjassa, Hollanissa tai Saksassa. Nyt sukupuolen juridisen vahvistamisen edellytyksenä on lääkärin tekemä transdiagnoosi, lisääntymiskyvyttömyys ja 18-vuoden ikä. Näistä kaikista edellytyksistä tulee luopua, koska:

  • transsukupuolisuus ei ole sairaus eikä sitä voi diagnosoida
  • lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen on ihmisoikeusloukkaus
  • lapsille ja nuorille kuuluu oikeus elää omassa sukupuolessaan.

Lapsilla on oikeus tulla kohdatuksi itse määrittelemässään sukupuolessa, kuten aikuisillakin. Kun translapsi saa elää ja tulee nähdyksi omassa itse määrittelemässä sukupuolessaan, hän voi yhtä hyvin kuin muutkin lapset. Jos yhteiskunta ja muut aikuiset suhtautuvat lapsen sukupuoleen kielteisesti tai vähätellen tai pyrkivät muuttamaan sitä, alkaa lapsi oireilla.

Lue lisää

Fakta 2: Translain hoitoasetus säätelee sukupuoli-identiteetin tutkimuksia Suomessa.

Translain hoitoasetus on laadittu aikana, jolloin tietoa sukupuolen moninaisuudesta ei ollut yhtä paljon kuin tänään. Helsingin ja Tampereen transpolien asiakasmäärät ovat voimakkaasti kasvaneet ja sukupuoliristiriidan hoitoa hakevat myös muunsukupuoliset, jotka eivät tarvitse tai voi saada sukupuoltaan juridisesti korjatuksi, sillä juridisia vaihtoehtoja ovat vain nainen ja mies. Hoitoasetus on tärkeä keino varmistaa sukupuoliristiriitaa kokevien ihmisten hoidon saantia.

Yli 150 lääketieteen ammattilaista on vedonnut pyynnöstämme translain ja hoitoasetuksen uudistamiseksi. Lääketieteen ammattilaiset vaativat, että Suomessa tunnustetaan, ettei transsukupuolisuus ole mielenterveyden häiriö ja siirrytään hoitamaan Maailman terveysjärjestön ICD11-luokituksen mukaisesti sukupuoliristiriitaa riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä, iästä tai siitä, pyrkiikö henkilö korjaamaan juridisen sukupuolensa.

Lääkärit vetoavat myös sen puolesta, että transihmisten hoitoa säätelevää hoitoasetusta uudistetaan siten, että siinä varmistetaan terveyspalvelujen riittävä resursointi ja alueellinen tasa-arvo.

Fakta 3: Lasten sukuelimiä ei translain uudistamisen vuoksi aleta leikkelemään.

Kummallisimpia väitteitä translakia vastaan on, että juridisen sukupuolen korjaamisen ikärajan laskeminen johtaisi lasten sukuelinten leikkelyyn. Tämä ei pidä paikkaansa ja väitteessä sekoitetaan translapset ja intersukupuoliset lapset. Ajamme translakiuudistusta, jossa sukupuolen juridinen ja lääketieteellinen korjausprosessi erotetaan toisistaan.

Lasten ja nuorten sukupuoliristiriitaa tulee myös hoitaa kansainvälisten suositusten mukaan. Lapsen sukupuoliristiriitaa hoidetaan sosiaalisella transitiolla ja sukupuolen juridisella vahvistamisella ja varhaisteini-iässä kansainvälisten suositusten ja yksilöllisen tarpeen mukaan myös hormoniblokkerihoidolla eli puberteetin jarrutushoidolla. Norjassa jo 6-vuotiaan lapsen juridisen sukupuolen voi korjata vanhempien suostumuksella.

Miksi blokkerihoito?

  • Blokkerihoitoa annetaan jo nyt niille, joiden puberteetti on ennenaikainen. Se tulisi tarjota sitä tarvitseville nuorille yhdenvertaisesti.
  • Blokkerihoito antaa nuorelle kasvurauhaa miettiä vielä. Keho voi kehittyä sen jälkeen sekä maskuliiniseen että feminiiniseen suuntaan.
  • Blokkerihoidon ansiosta pysyviä sukupuolittuneita kehon piirteitä ehdi muodostua, joita aikuisten kohdalla hoidetaan muun muassa raskailla leikkaushoidoilla.

Lue myös: