Translain kokonaisuudistus toteutuu, mutta transnuorten oikeudet ohitettiin


Kesäkuussa muodostettu uusi hallitus aloittaa itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain kokonaisuudistuksen, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteelliset hoidot erotetaan toisistaan ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luovutaan.

Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen
sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika. Hallitusohjelma Osallistava ja osaava Suomi

Hallitusohjelmaan kirjattiin erikseen, että juridinen sukupuolen vahvistaminen perustuen oman selvitykseen on mahdollista vain 18-vuotiaille. Sukupuolen korjaamiseen tulee myös harkinta-aika. Translain uudistamisen aloittaminen on merkittävä voitto ihmisoikeuksille, mutta transnuorten jättäminen uudistuksen ulkopuolelle oli valtaisa pettymys.

Transnuorten itsemääräämisoikeuden vahvistamisen puolesta ovat ottaneet viime viikkoina kantaa useat tahot, kuten Lapsiasiavaltuutettu, Väestöliitto ry., Sateenkaariperheet ry., Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto.

”Nuoren tunnistaminen virallisesti hänen sukupuolikokemustaan vastaavalla henkilötunnuksella ja nimellä on keino tukea lapsen itseymmärrystä. Näin hänet voidaan myös kohdata oikein arjen ihmissuhteissa, koulussa ja palvelujärjestelmässä. Juridinen tunnistaminen on muutettavissa, eikä se tarkoita peruuttamattomien hoitojen sallimista alaikäisille. Kaikessa lainsäädännössä tulee huomioida lapsen etu ja lain vaikutukset lapsiin. Sukupuolen vahvistamista koskeva lainsäädäntö ei voi olla tästä poikkeus”, edellä mainittujen tahojen kannanotossa sanotaan.

Translain kokonaisuudistus herätti myös keskustelua mediassa eilen, kun Kuuluu kaikille -kampanjaa tukevat Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat ottivat kantaa kansanedustaja Mikko Kärnän toteamukseen, että translain uudistaminen voisi olla keskustan kansanedustajille omantunnon kysymys.

“Ihmisoikeuksien toteuttaminen ei voi olla omantunnon kysymys ihmisyyttä ja tasa-arvoa korostavalle keskustalle. Sukupuoltaan korjaavan, tai korjaamattoman, lisääntymiskyky ei kuulu valtiolle tai kenellekään muullekaan pätkääkään. On myös hyvä muistaa, että translain uudistaminen on Keskustan puoluekokouksen hyväksymä linja,” paaluttaa kannanotossa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen pöyristyneenä.