Lääkärivetoomus


 

Lääketieteen ammattilaisten eettinen velvollisuus ja lääkärinvala velvoittavat kunnioittamaan ihmisyyttä ja elämää. Lääkärin ei pidä koskaan osallistua epäinhimilliseen toimintaan tai sen valmisteluun, ja hänen on kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta. Lääkärin velvollisuutena on aktiivisella toiminnallaan edistää ammattikuntansa eettisten velvollisuuksien ja periaatteiden toteutumista.

Ihmisoikeusjärjestöt, kansainväliset ihmisoikeustoimijat, enemmistö poliittisista puolueista, lapsiasian-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut sekä useat transihmisiä hoitavien poliklinikoiden lääkäreistä vaatii translain uudistamista.

Suomen translaki loukkaa itsemääräämisoikeutta ja oikeutta hyvään hoitoon monella tavalla. Laki pakottaa henkilön todistamaan olevansa steriili, mikä tarkoittaa, että sukupuoltaan korjaavan henkilön on otettava vastaan hormonikorvaushoitoa ja/tai leikkauksia, vaikka hän ei itse niitä toivo. Tämä loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia ja vertautuu kidutukseen.

Nuoret, joilla on vakava sukupuoliristiriita, joutuvat odottamaan 18 vuoden ikään saakka sukupuoltaan vastaavia henkilöpapereita. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen on mahdollistettava myös alaikäisille.

Vetoan lääketieteen ammattilaisena (lisensiaatti), että:

  1. translain kokonaisuudistuksessa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan ja oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ehdoista poistetaan sterilisaatiovaatimus ja lääketieteellinen diagnoosi
  2. sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen
  3. varmistetaan alaikäisille oikeus saada oikeudellinen sukupuolensa vahvistettua
  4. Suomessa tunnustetaan, ettei transsukupuolisuus ole mielenterveyden häiriö ja siirrytään hoitamaan ICD11-luokituksen mukaisesti sukupuoliristiriitaa riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä, iästä tai siitä, pyrkiikö henkilö korjaamaan oikeudellisen sukupuolensa
  5. transihmisten hoitoa säätelevää hoitoasetusta uudistetaan siten, että siinä varmistetaan terveyspalvelujen riittävä resursointi ja alueellinen tasa-arvo.
 

 

Eikö lomake lataudu? Pääset siihen myös tästä.

 

Kerättyjä tietoja käsitellään Setan tietosuojakäytännön mukaisesti.