translaki


Euroopan komission oikeusasioista vastaava komissaari Věra Jourován vastauksessa todetaan, että kaikenlainen sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ominaisuuksiin perustuva syrjintä, suvaitsemattomuus tai väkivalta on EU:n perusarvojen vastaista.

Euroopan komission kannanotto: Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luovuttava sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona


Tervetuloa eduskunnan hlbti-verkoston järjestämään keskustelutilaisuuteen translaista 5.4. klo 10-11.30 eduskunnan Kansalaisinfoon (Arkadiankatu 3, Helsinki). Lukuisat kansalaisjärjestöt, tasa-arvovaltuutettu ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ovat vaatineet translain uudistamista ihmisiokeusperustaisesti. Myös useiden suomalaisten puolueiden kanta Suomen translakiuudistukseen on selkeä. Keskustelutilaisuuden avaa eduskunnan hlbti-verkoston varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. Mukana keskustelussa ovat Kuuluu kaikille-translakikampanja sekä Amnesty Internationalin […]

Missä translain uudistus viipyy? Tervetuloa keskustelutilaisuuteen 5. huhtikuuta!