Translaki


Translaki (Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) säätelee, millä edellytyksillä henkilö saa muuttaa väestörekisterijärjestelmään kirjatun sukupuolen toiseksi. Translain lisäksi sukupuolen vahvistamista säätelee asetus.

Henkilö vahvistetaan kuuluvaksi vastakkaiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän:

1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) on täysi-ikäinen;

3) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.