Itsemääräämisoikeus


Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa?

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihmisen sukupuolen voi määritellä vain juuri se ihminen, jota asia koskee. Eivät ulkopuoliset asiantuntijat tai viranomaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöä ei altisteta pitkille lääketieteellisille tutkimuksille nimen ja henkilötunnuksen muuttamista (sukupuolen vahvistamista) varten, vaan juridiset muutokset voitaisiin tehdä pelkällä henkilön omalla ilmoituksella.

Näin haluamme sen muuttaa

Sukupuolen korjaamiseen liittyvä juridinen sekä lääketieteellinen prosessi erotetaan täysin toisistaan; henkilön ei tarvitse toimittaa lääketieteellistä selvitystä pelkän nimen ja henkilötunnuksen muuttamiseksi. Translain kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi myös selvittää mahdollisuus muuhun sukupuolimerkintään, kuin nainen tai mies – sekä sitä, että tulisiko juridinen sukupuolimerkintä poistaa kokonaan, vai pitäisikö ennemmin mahdollistaa muita juridisia sukupuolia.

Näin itsemääräämisoikeus vaikuttaisi myönteisesti

Koska kaikki transihmiset eivät tarvitse hoitoja ja osalle riittää pelkkä nimen ja henkilötunnuksen muuttaminen, itsemääräämisoikeus vapauttaisi jo ennestään kiireisten sairaaloiden resursseja. Itsemääräämisoikeus sukupuoleen turvaisi myös intersukupuolisten ja muunsukupuolisten oikeuden sukupuolen juridiseen vahvistamiseen.

Lääketieteellistä hoitoa tarvitsemattomien ihmisten henkinen hyvinvointi paranee huomattavasti, kun he voivat tehdä itselleen tarpeelliseksi katsomansa juridiset muutokset ilman pitkiä, niihin hoitoihin tähtääviä tutkimuksia, joita he eivät kuitenkaan kävisi tulevaisuudessa lävitse.

Lääketieteellisiin tutkimuksiin hakeutuvien hyvinvointiin itsemääräämisoikeus vaikuttaisi myönteisesti, sillä he voisivat muuttaa nimensä ja henkilötunnuksensa jo prosessin alkuvaiheessa sen sijaan, että joutuvat odottamaan lääketieteellistä diagnoosia mahdollisesti jopa vuosia.