Sterilisaatiopakko


Mikä on pakkosterilisaatio?

Sukupuoltaan korjaavien ihmisten kirjo on moninainen eivätkä kaikki transihmiset koe tarvetta kehollisiin muokkauksiin elääkseen kokemassaan sukupuolessa. Tämä aiheuttaa isoja ongelmia siinä vaiheessa, kun toiveet henkilötunnuksen muuttamisesta tulevat ajankohtaisiksi. Nykyvaatimusten mukaan lisääntymiskykyisen ihmisen henkilötunnusta ei saa vaihtaa. Henkilön on siis todistettava olevansa lisääntymiskyvytön saadakseen virallisen tunnustuksen kokemalleen sukupuolelle ja pystyäkseen elämään yhteiskunnan silmissä omana itsenään.

Miten muuttaisimme translakia?

Laista poistettaisiin kokonaan ensimmäisen kohdan loppuosa, jossa vaaditaan todistusta siitä, että henkilö on steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on jo huhtikuussa 2013 antanut lausunnon, jossa katsoo sterilointivaatimuksen olevan vähintäänkin arveluttava Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaaman henkilö- kohtaisen koskemattomuuden kannalta. Pakkosterilointiin ei liity sukupuolen korjaamisen näkökulmasta minkäänlaisia lääketieteellisiä perusteita.
Sekä tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieks ovat kehottaneet Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyyden sukupuolen vahvistamisen ehdoista. Mäkisen mukaan kyseinen vaatimus heikentää transsukupuolisten oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen, perhe-elämään ja tasa-arvoon.

Näin pakkosterilisaatiosta luopuminen vaikuttaisi myönteisesti

Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Tämän takaaminen vaikuttaisi todella positiivisesti sekä Suomen maineeseen että lain kanssa kipuilevien ihmisten elämään. Pakkosterilisaatiosta luopuminen pudottaa ison painon niiden harteilta, jotka joutuvat tällä hetkellä valitsemaan väärässä sukupuolessa elämisen ja kehoonsa kohdistuvien pakollisten muutosten välillä.